مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: فراخوان نخستین جشنواره استانی رسانه و میراث فرهنگی کردستان در راستای معرفی هرچه بیشتر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان به زودی اعلام خواهد شد.